แผนที่สนามการจัดการแข่งขัน

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (ห่างจากตัวเมือง 14 กิโลเมตร)