ขอนแก่นเกมส์

คำขวัญการแข่งขัน

“มิตรภาพไร้พรมแดน Friendship Beyond Frontier”