สนามแข่งขัน

ที่ ชนิดกีฬา จำนวนสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน
1 กรีฑา 1 สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น
2 กอล์ฟ 1 สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
3 คาราเต้ – โด 1 อาคารพลศึกษา 1 โซน B สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
4 จักรยาน 3
– ถนน 1 สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น
– เสือภูเขา 1 ค่ายลูกเสือแก่นนคร
– ลู่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
5 เซปักตะกร้อ 6 อาคารสมรักษ์ – วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (2 สนาม)
โรงฝึกพลศึกษาชาตะวิถี โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (4 สนาม)
6 เทควันโด 1 อาคารพลศึกษา 1 โซน B สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
7 เทนนิส 2 สนามเทนนิส โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (2 สนาม)
8 บาสเกตบอล 1 โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
9 ปันจักสีลัต 1 อาคารพลศึกษา 1 โซน B สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
10 ฟุตบอล (ชาย) 3
– อายุ 14 ปี 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– อายุ 16 ปี 1 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต และ โรงเรียนเทพศิรินทร์
– อายุ 18 ปี 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (หญ้าเทียม) และ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
ฟุตบอล (หญิง) 3
อายุ 14 ปี 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อายุ 16 ปี 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อายุ 18 ปี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ
11 ฟุตซอล (ชาย) 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟุตซอล (หญิง) 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 ฟันดาบ 1 โรงยิม โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
13 มวยสากลสมัครเล่น 1 โรงยิม 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
14 มวยปล้ำ 1 โรงยิม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
15 มวยไทยสมัครเล่น 1 โรงยิม 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
16 ยกน้ำหนัก 1 หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
17 ยูโด 1 อาคารพลศึกษา 1 โซน A สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
18 ยิมนาสติกศิลป์ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
19 ยิงธนู 1 สนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
20 ยิงปืน 1 สนามยิงปืน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
21 ว่ายน้ำ 1 สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
22 วอลเลย์บอล 1 โรงยิม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
23 วูซู 1 โรงยิม โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
24 แฮนด์บอล 1 โดมเอนกประสงค์ และสนามชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
25 เรือพาย 1 สวนสาธารณะบึงหนองโคตร
26 เบสบอล 1 สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 ฮอกกี้ 1 ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น