กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2562)
“ขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

ร่างตารางการแข่งขัน-25-3-2562