ตราสัญลักษณ์

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (พ.ศ.2562)
“ขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย
          พระธาตุขามแก่น หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาและ ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ
          ขอนมะขาม เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนคือตอมะขามที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น หลายปีต่อมามีกิ่งก้าน ผลิใบเกิดขึ้นทำให้เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่น ต่อมาคำว่า “ขามแก่น” จึงกลายมาเป็น “ขอนแก่น”
          ดอกคูน ดอกไม้ประจำชาติไทย คือ ดอกราชพฤกษ์ (Golden shower) หรือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของดอกราชพฤกษ์ คือ Cassia fistula เป็นดอกไม้สีเหลืองอร่ามที่มักพบเห็นได้ทั่วไปตามริมถนนสายต่างๆ คือสีสันของดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน ต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ดอกไม้ประจำชาติไทย และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น
          ตัวเลข ๒๒ หมายถึง ครั้งที่ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

สัญลักษณ์นำโชค


ไดโนเสาร์ : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่
Phuwiangosaurus Sirindhornae

          ไดโนเสาร์ : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ เป็นไดโนเสาร์ ที่พบในอำเภอภูเวียง เป็นไดโนเสาร์ – ซอโรพอด ยุค ครีเตเชียสตอนต้น ซึ่งเป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่จึงได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน พระราชานุญาตอันเชิญพระนามาภิไธย เป็นชื่อไดโนเสาร์ ซึ่งมีชื่อว่า “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ Phuwiangosaurus Sirindhornae” ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ใช้เป็นสัตว์นำโชค เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
          มือขวาถือแคน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอีสานและเปรียบเสมือนชาวขอนแก่นที่พร้อมใจร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 “ขอนแก่นเกมส์”
          มือซ้ายชู 2 นิ้ว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นรอบที่ 2 จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 และจัดครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562
          เสื้อเหลืองลายดอกคูน หมายถึง สีเหลืองของดอกคูน หรือดอกราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ และสีประจำจังหวัดขอนแก่น
          ผ้าขาวม้า เป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวจังหวัดขอนแก่น และเป็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน